Δερματολογικό τεστ

Ολόκληρη η σειρά προϊόντων Dermoxen έχει δοκιμαστεί in vivo σε 20 υγιείς εθελοντές, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβατότητα με το δέρμα. Η δερματολογική δοκιμή έχει διεξαχθεί με ένα αποφρακτικό επίθεμα δοκιμής, το οποίο εφαρμόζεται στο δέρμα της πλάτης του κάθε εθελοντή, για 48 ώρες.

Η συμβατότητα του προϊόντος με το δέρμα έχει αξιολογηθεί από έναν δερματολόγο 15 λεπτά και 24 ώρες μετά την αφαίρεση του επιθέματος. Οι ακόλουθες παράμετροι θεωρούνται: ερύθημα και οίδημα.

Μετά από αυτή τη δοκιμή, όλα τα προϊόντα Dermoxen έχουν ταξινομηθεί ως ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚA για το δέρμα.